Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II FSK 3251/13 - Wyrok NSA z 2016-02-18

podatkowych od tej transakcji. Wątpliwości skarżącej budzi możliwość skorzystania z przysługującej jej ulgi meldunkowej. Skarżąca zamieszkiwała bowiem w tej rodzinnej...
przekraczający 12 miesięcy, poprzedzających datę zbycia, co w jej ocenie uprawnia ją do zastosowania ulgi meldunkowej., Skarżąca ma również wątpliwości, czy zakres...

III SA/Wa 2558/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-13

z przysługującej mu ulgi mieszkaniowej (ulga meldunkowa) mimo, że nie był formalnie w tym lokalu zameldowany. Podkreślił, że środki pieniężne pochodzące ze sprzedaży lokalu...
, że nabycie przedmiotowej nieruchomości lokalowej przez Skarżącego nastąpiło w 2008 r., to byłby on uprawniony do skorzystania z ulgi meldunkowej na podstawie art. 21 ust. 126...

II FSK 2962/13 - Wyrok NSA z 2016-01-27

grudnia 2008 r. W konsekwencji przy sprzedaży mieszkania wnioskodawca nie może skorzystać z tzw. ulgi meldunkowej, gdyż w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia...
2009 r. brak jest przepisów konstytuujących tą ulgę., Zatem w związku z tym, że nabycie lokalu miało miejsce w 2009 r., dokonując oceny skutków podatkowych zbycia lokalu...

III SA/Wa 2725/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-14

[...] marca 2015 r. ustalono wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn w zakresie nieruchomości po zmarłej matce z uwzględnieniem ulgi...
takie nie będzie podstawą wygaśnięcia ewentualnej decyzji uwzględniającej prawo do ulgi podatkowej, o której mowa w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn...