Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Po 2207/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-05-12

stosownych formalności. Jednakże nie złożyła do Urzędu Skarbowego oświadczenia uprawniającego do tzw. ulgi meldunkowej. Nadto wskazała, że nie jest w stanie zapłacić...
, że podatniczka nabyła lokal mieszkalny w dniu [...].11.2007 r., kiedy obowiązywała tzw. ulga meldunkowa. Warunkiem jednak skorzystania z ulgi było złożenie stosownego oświadczenia...