Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego X

V SA/Wa 2307/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-17

- Piotr Piszczek, Protokolant - st. sekr. sąd. Marcin Kwiatkowski, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 stycznia 2012r. sprawy ze skargi Instytutu [...] na decyzję Ministra...
dla określenia dotacji statutowej na rok 2007', dotacja dla Instytutu winna być obliczona jako dotacja w wysokości 75% dotacji bazowej 2006 r., co daje kwotę 1.993.875 zł...

II SA/Wa 2186/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-07

.) Protokolant st. sekr. sąd. Dorota Kwiatkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 marca 2012 r. sprawy ze skargi Wydziału [...] Wyższej Szkoły [...] w R. na decyzję Ministra...
, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 lit. a-f ww. ustawy, ustalono zgodnie z algorytmem podziału dotacji bazowej, określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Nauki...