Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska X

II SA/Bd 67/19 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2019-06-10

potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 dla działania polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej [...] na działce nr [...] obręb...
przeprowadzenia postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach i uzyskania pozytywnej decyzji środowiskowej dla stacji bazowej telefonii komórkowej przy ul...

II SA/Bd 66/19 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2019-06-10

lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej [...] na działce nr [...] obręb [...], gmina...
postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach i uzyskania pozytywnej decyzji środowiskowej dla stacji bazowej telefonii komórkowej przy ul. [...] we [...]., W odpowiedzi na skargę...