Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Główny Geodeta Kraju X

IV SA/Wa 808/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-04

Krzycki (spr.), Protokolant st. ref. Marcin Lesner, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 marca 2015 r. sprawy ze skargi J. P. na postanowienie Głównego Geodety Kraju z dnia...
zamieszczonych na karcie 10 operatu pomiarowego zasobu bazowego, wyznaczone zostały granice działki ew. nr [...] z działkami sąsiednimi, w tym - [...]; północna granica działki ew...