Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Urzędu Transportu Kolejowego X

II GSK 227/17 - Wyrok NSA z 2019-03-19

użytkownika bocznicy kolejowej. We wniosku skarżąca wskazała, że w dniu [...] listopada 2011 r. ma nastąpić sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa, skutkiem czego...
2014 r. wnioskodawca załączył akt notarialny nr [...] stanowiący umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki [B.] sp. z o.o. na rzecz spółki [A.] sp...