Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Głównego Urzędu Miar X

II GZ 60/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-01

1996-1997 oraz protokoł sprzedaży nieruchomości z 1997 r. W ocenie Sądu, wobec braku aktualnych danych o sytuacji majątkowej Spółki trudno jest ocenić czy rzeczywiście...
r., a także protokoły zajęcia i sprzedaży nieruchomości. Brak środków nie może tłumaczyć niewykonania wezwania Sądu, gdyż sporządzenie bilansu i zeznań podatkowych...