Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Szkoły X

II SAB/Po 20/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-03-30

i nie posiada sumy pieniężnej pozwalającej na uiszczenie kosztów sądowych. W części wniosku dotyczącej posiadanego majątku skarżąca oświadczyła, że nie posiada żadnych nieruchomości...
szczegółowych informacji o posiadanych nieruchomościach w zakresie dochodów jakie przynoszą i kosztów ich utrzymania oraz do wyszczególnienia, jakie samochody posiada ona...

II SAB/Po 66/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-05-04

nieruchomości, czy wartościowych ruchomości. Skarżąca podała, że łączny dochód jej rodziny wynosi [...] zł, natomiast w skład miesięcznych zobowiązań wchodzą obsługa kredytu...
szczegółowych informacji o posiadanych nieruchomościach w zakresie dochodów jakie przynoszą i kosztów ich utrzymania oraz do wyszczególnienia, jakie samochody posiada ona...

II SAB/Po 67/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-05-04

nieruchomości, czy wartościowych ruchomości. Skarżąca podała, że łączny dochód jej rodziny wynosi [...]zł, natomiast w skład miesięcznych zobowiązań wchodzą obsługa kredytu na kwotę...
szczegółowych informacji o posiadanych nieruchomościach w zakresie dochodów jakie przynoszą i kosztów ich utrzymania oraz do wyszczególnienia, jakie samochody posiada ona...

II SAB/Po 61/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-05-04

, że nie posiada żadnych nieruchomości, czy wartościowych ruchomości. Skarżąca podała, że łączny dochód jej rodziny wynosi [...]zł, natomiast w skład miesięcznych zobowiązań...
., Zobowiązano też skarżącą do podania szczegółowych informacji o posiadanych nieruchomościach w zakresie dochodów jakie przynoszą i kosztów ich utrzymania oraz do wyszczególnienia...

II SAB/Po 19/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-04-11

nieruchomości, czy wartościowych ruchomości. Skarżąca podała, że łączny dochód jej rodziny wynosi [...]zł, natomiast w skład miesięcznych zobowiązań wchodzą obsługa kredytu...
szczegółowych informacji o posiadanych nieruchomościach w zakresie dochodów jakie przynoszą i kosztów ich utrzymania oraz do wyszczególnienia, jakie samochody posiada ona...

II SAB/Po 49/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-04-11

nieruchomości, czy wartościowych ruchomości. Skarżąca podała, że łączny dochód jej rodziny wynosi [...] zł, natomiast w skład miesięcznych zobowiązań wchodzą obsługa...
do podania szczegółowych informacji o posiadanych nieruchomościach w zakresie dochodów jakie przynoszą i kosztów ich utrzymania oraz do wyszczególnienia, jakie samochody...

II SAB/Po 51/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-04-11

, że nie posiada żadnych nieruchomości, czy wartościowych ruchomości. Skarżąca podała, że łączny dochód jej rodziny wynosi [...] zł, natomiast w skład miesięcznych...
., Zobowiązano też skarżącą do podania szczegółowych informacji o posiadanych nieruchomościach w zakresie dochodów jakie przynoszą i kosztów ich utrzymania...

II SAB/Po 54/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-04-11

nieruchomości, czy wartościowych ruchomości. Skarżąca podała, że łączny dochód jej rodziny wynosi [...] zł, natomiast w skład miesięcznych zobowiązań wchodzą obsługa...
do podania szczegółowych informacji o posiadanych nieruchomościach w zakresie dochodów jakie przynoszą i kosztów ich utrzymania oraz do wyszczególnienia, jakie samochody...

II SAB/Po 55/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-04-11

nieruchomości, czy wartościowych ruchomości. Skarżąca podała, że łączny dochód jej rodziny wynosi [...] zł, natomiast w skład miesięcznych zobowiązań wchodzą obsługa...
do podania szczegółowych informacji o posiadanych nieruchomościach w zakresie dochodów jakie przynoszą i kosztów ich utrzymania oraz do wyszczególnienia, jakie samochody...

II SAB/Po 56/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-04-11

nieruchomości, czy wartościowych ruchomości. Skarżąca podała, że łączny dochód jej rodziny wynosi [...] zł, natomiast w skład miesięcznych zobowiązań wchodzą obsługa...
do podania szczegółowych informacji o posiadanych nieruchomościach w zakresie dochodów jakie przynoszą i kosztów ich utrzymania oraz do wyszczególnienia, jakie samochody...
1   Następne >   2