Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SAB/Po 130/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-03-15

Odwoławczego w [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego 1. stwierdza, że organ dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania; 2...
postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.) orzekł o odmowie przyznania A. W. świadczenia w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego, wnioskowanego na Z. W., wobec...

II SAB/Op 101/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-10-10

w sprawie ze skargi I. G. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Marszałka Województwa Opolskiego w przedmiocie przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego...
przez Marszałka Województwa Opolskiego w przedmiocie przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego., Skarga ta została odrzucona postanowieniem tut. Sądu z dnia 25...

II SAB/Op 101/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-09-25

niejawnym sprawy ze skargi I. G. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Marszałka Województwa Opolskiego w przedmiocie przyznania prawa do specjalnego zasiłku...
nadania przesyłki w placówce pocztowej) na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Marszałka Województwa Opolskiego w przedmiocie przyznania prawa do specjalnego zasiłku...

IV SAB/Po 130/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-06-20

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia 1. przyznać prawo pomocy w zakresie ustanowienia adwokata...
z dnia 15 marca 2017r. po rozpoznaniu skargi A. W. na przewlekłość postępowania Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku...

IV SAB/Po 130/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-05-09

prowadzenia postępowania w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego A. W. Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem został doręczony A. W. w dniu 27 marca...
A. W. na przewlekłość postępowania Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku opiekuńczego p o s t a n a w i a odrzucić skargę kasacyjną Wyrokiem...

IV SAB/Po 130/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-08-29

Odwoławczego w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego, stwierdził, że organ dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania i stwierdził, że przewlekłe...