Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Gd 852/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-11-30

do września 2016 r. J. W. pobierał specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 520 zł miesięcznie. Tym samym na dochód dwuosobowej rodziny składała się nie tylko wykazana...
do dochodu kwoty specjalnego zasiłku opiekuńczego., Decyzją z dnia 8 sierpnia 2017 r., sygn. akt [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze [...] utrzymało w mocy decyzję organu...

III SA/Gd 853/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-11-30

ryczałtu na zakup opału., J. W. wniósł odwołanie od ww. decyzji, kwestionując dopuszczalność wliczenia do dochodu kwoty specjalnego zasiłku opiekuńczego, uzyskiwanego...
świadczenia do tego dochodu zaliczone być nie mogą. specjalny zasiłek opiekuńczy spełnia definicję dochodu zawartą ww. przepisie i wnioskodawca miał obowiązek...

II SA/Rz 1510/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-08-11

specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 520 zł przyznany został na krótko bo do października 2017 r. Aby go pobierać w dalszym ciągu będzie musiała złożyć wiele dokumentów...
ze stanowiskiem referendarza, jakoby specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek pielęgnacyjny nie stanowiły dochodu w 'dokładnym i precyzyjnym' tego słowa znaczeniu, podobnie...

II SA/Rz 155/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-02-03

to renta męża w kwocie 1084 zł, zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 153 zł oraz pobierany przez nią specjalny zasiłek opiekuńczy wynoszący 520 zł. Strona zaznaczyła...
nad również niepełnosprawnym, tyle że w stopniu znacznym mężem. W związku z tą opieką strona pobiera specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 520 zł, natomiast mąż wnioskodawczyni uzyskuje...

II SA/Rz 1510/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-07-20

), zaś skarżąca pobiera specjalny zasiłek opiekuńczy (520 zł). Comiesięczne wydatki na telefon wynoszą od 30 do 50 zł, natomiast w przypadku syna jest to kwota od 40 do 70 zł...
w postaci specjalnego zasiłku opiekuńczego. Jej mąż pobiera zaś rentę oraz dodatek pielęgnacyjny. W tym miejscu należy zaznaczyć, że fakt pobierania tych dwóch ostatnich...

II SA/Op 337/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-08-01

26 lipca 2017 r. złożyła wniosek o przyznanie jej prawa pomocy. Skarżąca wskazała we wniosku, że nie ma żadnego majątku, utrzymuje się ze specjalnego zasiłku opiekuńczego...
ma jedynie dochód z zasiłku opiekuńczego w kwocie 577 zł., W ocenie orzekającego, należy stwierdzić, że fakt kształtowania się dochodów wnioskodawczyni na poziomie około 577...

II SO/Op 3/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-03-06

energetycznego. Skarżąca wskazała we wniosku, że nie ma żadnego majątku, utrzymuje się ze specjalnego zasiłku opiekuńczego w kwocie 520 zł miesięcznie. Wniosła...
z zasiłku opiekuńczego w kwocie 520 zł., W ocenie orzekającego, należy stwierdzić, że fakt kształtowania się dochodów wnioskodawczyni na poziomie około 520 zł...

III SO/Gd 3/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-03-17

w sprawie dotyczącej ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego., Zgodnie z art. 239 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu...

II SA/Op 336/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-08-01

w mieszkaniu socjalnym o powierzchni [...] m² i utrzymuje się ze specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku okresowego w łącznej wysokości 577 zł miesięcznie...

I OSK 420/16 - Wyrok NSA z 2017-12-12

. 3 ustawy poprzez błędną jego wykładnię przez przyjęcie, że otrzymane wyrównanie specjalnego zasiłku opiekuńczego wlicza się go do przychodu, o którym mowa...
za okres trzech miesięcy, która to kwota według skarżącej powinna wynosić [...] zł. W jej skład miał wchodzić: zasiłek dla opiekuna w wysokości [...] zł miesięcznie...
1   Następne >   2