Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Bk 344/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-06-29

wynagrodzenie za pracę w kwocie 1.940 zł oraz specjalny zasiłek opiekuńczy córki w kwocie 520 zł. Wnioskodawczyni posiada ½ domu o powierzchni [...] m2 (wartości 400.000...
prawnego. Wnioskodawczyni zamieszkuje z chorą córką. Rodzina skarżącej uzyskuje dochód z tytułu pracy w kwocie 1940 zł oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego w kwocie 520...

II SA/Gd 417/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-07-25

z żoną i oboje oni opiekują się wnioskodawcami. Synowa jest osobą bezrobotną, a syn pobiera specjalny zasiłek opiekuńczy w związku ze sprawowaniem opieki nad ojcem, K. P...

VII SA/Wa 2589/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-02-10

uzyskiwane przez córkę M. M. (1935 zł), emerytura wnioskodawcy z zasiłkiem pielęgnacyjnym (1450 zł) oraz specjalny zasiłek opiekuńczy otrzymywany przez wnuczkę (520 zł...
spłaca kredyt zaciągnięty na remont domu, skarżąca spłaca kredyt zaciągnięty na rehabilitację. M. M. podniosła, że często nie starcza jej pieniędzy, korzysta z zasiłków...

VII SA/Wa 2589/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-02-13

przez wnioskodawcę (1935 zł), emerytura matki z zasiłkiem pielęgnacyjnym (1450 zł) oraz specjalny zasiłek opiekuńczy otrzymywany przez córkę (520 zł). Jako stałe wydatki...

II SA/Go 628/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-03-27

materialnej A.P. należy wskazać, że mąż skarżącej otrzymuje rentę w wysokości 800 zł (netto). Nadto od [...] marca 2017 r. skarżąca pobiera specjalny zasiłek opiekuńczy...

II SA/Go 915/17 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-11-10

pielęgnacyjny w kwocie 153 zł, a także przyznany skarżącej z tytułu opieki nad mężem specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 520 zł. Ponadto dzieci skarżącej otrzymują świadczenie...
, ponadto ma na utrzymaniu dwoje małoletnich dzieci. Miesięczny dochód rodziny stanowi renta małżonka skarżącej, wypłacana w wysokości ok. 800 zł netto oraz zasiłek...

II SA/Kr 105/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-05-30

za okres od 2014 do 2016 r.,, ← umowa zaciągnięcia kredytu hipotecznego wraz z harmonogramem spłaty,, ← decyzja z dnia 12 sierpnia 2016 r. o przyznaniu zasiłku rodzinnego...
p.p.s.a. należy wziąć pod uwagę, że zgodnie z art. 23 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego małżonkowie są zobowiązani do wzajemnej pomocy i z tego obowiązku nie zwalnia...