Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Po 124/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-12-30

niejawnym sprawy ze skargi W.K. na przewlekłość Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia: odrzucić skargę /-/ J...
od decyzji Burmistrza W. z dnia 14 sierpnia 2013 r. [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego. Do skargi dołączył kopię odwołania z dnia 24 sierpnia 2013 r...