Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Gl 901/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-01-29

określonego w ustawie z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2018 r., poz.2220), tj. specjalny zasiłek opiekuńczy, który przysługuje osobom...
orzeczenie pozbawia ją zasiłku pielęgnacyjnego, czego nie była świadoma a koszty niezbędne do ponoszenia w opiece nad synem są duże z racji konieczności terapii...