Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OW 109/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-18

. 3 tej ustawy mogą być udzielone: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy, opłacanie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe...
osoby bezdomnej indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności, usługi opiekuńcze (w tym specjalistyczne). Skoro zatem wnioskodawca domaga się przyznania zasiłku...

I OW 45/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-20

systemów zabezpieczenia społecznego, nie jest - w myśl przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego - zobowiązana do alimentacji na rzecz osoby, na którą wnioskodawca złożył...
i opiekuńczy, jest zobowiązana do alimentacji. Świadczenie pielęgnacyjne jest jednym ze świadczeń rodzinnych wskazanych w art.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r...