Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SAB/Gd 34/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-07-09

niejawnym sprawy ze skargi M. L. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia odrzucić...
Burmistrza z dnia 14 lutego 2020 r. nr [...], odmawiającą przyznania skarżącemu M. L. specjalnego zasiłku opiekuńczego., Skarżący wniósł też o stwierdzenie przewlekłości...