Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SAB/Gd 48/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-08-24

niejawnym sprawy ze skargi A.L. na bezczynność Burmistrza Miasta w sprawie specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia: odrzucić skargę. A.L. (zwana dalej...
także 'skarżącą') wniosła skargę na bezczynność Burmistrza Miasta w sprawie specjalnego zasiłku opiekuńczego., W odpowiedzi na skargę Burmistrz Miasta wniósł o odrzucenie skargi...

II SAB/Bd 79/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-01-28

wniósł o jej oddalenie. Wskazał, że skarga ta nie wiąże się ż żadnym aktualnie prowadzonym postępowaniem. Strona oczekuje przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego...
Kolegium Odwoławczego w przedmiocie przyznania zasiłku opiekuńczego oddala skargę. P. z dnia [...] lipca 2019 r. E. D. wniosła skargę na bezczynność Samorządowego Kolegium...

II SAB/Op 29/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-07-31

do specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia odrzucić skargę. M. M. (zwany dalej 'skarżącym'), wniósł pismem z dnia 29 lutego 2020 r. skargę do Wojewódzkiego Sądu...
Administracyjnego w Opolu na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu w sprawie ustalenia prawa do specjalnego zasiłku...