Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Łd 187/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-10-16

wskazał przy tym, że specjalny zasiłek opiekuńczy jest rekompensatą za rezygnację z zatrudnienia z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny., Z uwagi...
zauważył, że wnioskodawca nie korzysta obecnie ze środków z pomocy społecznej (zasiłek opiekuńczy), ze względu na żonę, która 'nie chce przechodzić całej procedury...

I SA/Bk 704/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-11-27

września e2020 r., możliwości korzystania z ww. zajęć. Oświadczyła, że w żadnym z miesięcy, objętych wnioskiem, nie nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego...
jest w niej w sposób ciągły, tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku. Ponadto, w miesiącach, które obejmuje wniosek, nie nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku...

I SA/Bk 705/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-11-18

zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem...
specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, bądź uczniami szkół specjalnych przysposabiających do pracy funkcjonujących na podstawie...

I SA/Rz 232/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-12-17

i rozliczeniowe do ZUS, ustalano prawa do świadczeń, zasiłków chorobowych i opiekuńczych pracowników, prowadzono akta osobowe pracowników. Dokumentami potwierdzającymi...
warunków nauki, wychowania i opieki;, 1a) zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem...