Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

I OPP 41/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-06

odmowy prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia: oddalić skargę na przewlekłość postępowania Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 6...
prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego., Postanowieniem z dnia 24 listopada 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił wniesioną skargę kasacyjną...

I OPP 134/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-29

. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia: oddalić skargę na przewlekłość postępowania. W dniu 23 września 2015 r. (data prezentaty sądu) W.W. wniósł do Naczelnego...
W. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie z dnia [...] stycznia 2015 r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego., Z akt sprawy wynika...

I OPP 108/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-26

przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach sprawa dotyczy specjalnego zasiłku opiekuńczego i jest dla skarżącego bardzo ważna. Brak rozstrzygnięcia sprawy...
. akt IV SA/Gl 333/14 w sprawie ze skargi M. Z. na decyzję Samorządowego Kolegium odwoławczego w [...] z dnia [...] lutego 2014 r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku...