Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej X

VI SA/Wa 3339/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-12

domowe. Jedynym źródłem dochodów skarżącego jest wypłacany przez ośrodek pomocy społecznej specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 520 zł netto miesięcznie z tytułu opieki...
dochodów skarżącej jest pobierany z ośrodka pomocy społecznej specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 520 zł netto miesięcznie, a dodatkowo wobec skarżącej prowadzone...