Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X

VII SA/Wa 2589/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-02-10

uzyskiwane przez córkę M. M. (1935 zł), emerytura wnioskodawcy z zasiłkiem pielęgnacyjnym (1450 zł) oraz specjalny zasiłek opiekuńczy otrzymywany przez wnuczkę (520 zł...
spłaca kredyt zaciągnięty na remont domu, skarżąca spłaca kredyt zaciągnięty na rehabilitację. M. M. podniosła, że często nie starcza jej pieniędzy, korzysta z zasiłków...

VII SA/Wa 2589/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-02-13

przez wnioskodawcę (1935 zł), emerytura matki z zasiłkiem pielęgnacyjnym (1450 zł) oraz specjalny zasiłek opiekuńczy otrzymywany przez córkę (520 zł). Jako stałe wydatki...

II SA/Lu 1085/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-03-06

otrzymuje natomiast kwotę [...] zł. Pozostałe dochody to emerytura matki [...] zł oraz otrzymywany przez stronę specjalny zasiłek opiekuńczy w związku ze sprawowaną opieką...
oraz wnuczkiem, dla którego jest rodziną zastępczą. Od roku przebywa na zwolnieniu lekarskim otrzymując z KRUS-u [...] zł dziennie zasiłku chorobowego. Na utrzymanie wnuczka...

VII SA/Wa 692/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-09

, zaświadczenie z Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w M. o pomocy udzielonej przez Ośrodek, decyzję o przyznaniu zasiłku specjalnego celowego (dofinansowanie wizyty...
ma 19 lat, najmłodsze 10 lat. Utrzymują się z dochodu w wysokości 3576 zł brutto, na który składa się świadczenie pielęgnacyjne, dodatek pielęgnacyjny, alimenty, zasiłek...