Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Wa 1727/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-31

w Ośrodku Pomocy Społecznej w sprawie ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego i rodzinnego. Na wniosku jako adres zamieszkania wskazał D., ul. [...], [...] Powyższy...

III SA/Wa 2444/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-21

niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie...
. utrzymuje się z emerytury w wysokości 2.510,00 zł, pomniejszanej o 627.59 zł w związku z egzekucją na rzecz organu podatkowego. Syn jest bezrobotnym, bez prawa do zasiłku...

I SA/Gl 1610/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-02-21

lub specjalny zasiłek opiekuńczy z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę...

III SA/Gl 507/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-07-19

i sporadycznie partycypuje w kosztach utrzymania córki, która z uwagi na stan zdrowia wymaga specjalnej diety oraz regularnego zażywania lekarstw., Po zaprzestaniu prowadzenia...
CZK netto na miesiąc. Nie można również tracić z pola widzenia faktu, iż na rzecz małoletniej córki przyznany został zasiłek pielęgnacyjny, a skarżąca może liczyć na pomoc...