Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ol 720/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-10-19

zmuszony był rozwiązać z uwagi na konieczność sprawowania opieki nad chorą matką, nie zaś z braku chęci do pracy. W związku z powyższym pobierał specjalny zasiłek opiekuńczy...
do dnia 15 lipca 2017 r., tj. do dnia śmierci matki. Uważa, że okres zatrudnienia trwał nieprzerwanie do chwili śmierci matki, gdyż specjalny zasiłek opiekuńczy zalicza...

II SA/Go 625/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-09-13

, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna. Nowelizacja ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ustawą...
niepełnosprawnych, którzy utracili prawa do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, pobieranych w związku ze sprawowaniem opieki nad osobą...

II SA/Op 232/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-07-06

. do dnia 31 grudnia 2016 r. pobierała specjalny zasiłek opiekuńczy w związku ze sprawowaniem opieki nad członkiem rodziny ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Odnotował...
, do 365 dni, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się również okresy pobierania świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na podstawie przepisów...

II SA/Bk 344/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-06-29

wynagrodzenie za pracę w kwocie 1.940 zł oraz specjalny zasiłek opiekuńczy córki w kwocie 520 zł. Wnioskodawczyni posiada ½ domu o powierzchni [...] m2 (wartości 400.000...
prawnego. Wnioskodawczyni zamieszkuje z chorą córką. Rodzina skarżącej uzyskuje dochód z tytułu pracy w kwocie 1940 zł oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego w kwocie 520...

III SA/Kr 1227/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-12-12

dokumentów, w tym zaświadczenia z dnia 22 grudnia 2015 r., o okresie pobierania specjalnego zasiłku opiekuńczego, organ stwierdził, że skarżący spełnia warunki...
do zasiłku, zalicza się również okresy pobierania świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłku...

II SA/Go 449/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-07-26

, którzy po śmierci podopiecznych stracili prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna. Takie uregulowania wprowadziła ustawa...
się również okresy pobierania świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłku dla opiekuna na podstawie...

III SA/Łd 499/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-07-20

uprawnienie do zasiłku zalicza się również okresy pobierania świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na podstawie przepisów o świadczeniach...
do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych - punktu 9 o treści: '9) pobierania świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na podstawie przepisów...

II SA/Ol 431/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-08-17

2, zalicza się również okres pobierania świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłku...
regulacją prawną wprowadzoną od dnia 1 stycznia 2017 r. nie można obejmować wszystkich osób, które kiedykolwiek pobierały świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek...

II SA/Go 628/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-03-27

materialnej A.P. należy wskazać, że mąż skarżącej otrzymuje rentę w wysokości 800 zł (netto). Nadto od [...] marca 2017 r. skarżąca pobiera specjalny zasiłek opiekuńczy...

II SA/Wa 648/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-30

2) po punkcie 8 dodano bowiem punkt 9 w brzmieniu: 'pobierania świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na podstawie przepisów o świadczeniach...
[...] marca 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych - uchyla zaskarżoną decyzję - S. N. zarejestrował się w Powiatowym Urzędzie Pracy...
1   Następne >   2