Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Skarbowej X

I SA/Kr 390/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-07-05

[...] zł brutto. Matka wnioskodawcy, I. L. - S. , pobiera specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości [...] zł w związku z opieką nad mamą. Rodzina pobiera świadczenie wychowawcze...
zasiłek opiekuńczy), których wysokość pozwala na pokrycie najbardziej podstawowych potrzeb bytowych. Rodzina korzysta z pomocy społecznej w formie zasiłku rodzinnego wraz...

I SA/Kr 391/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-07-05

piłki nożnej za wynagrodzeniem [...] zł brutto. Matka wnioskodawcy, I. L. - S. , pobiera specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości [...] zł w związku z opieką nad mamą...
(wynagrodzenie za pracę na ˝ etatu i specjalny zasiłek opiekuńczy), których wysokość pozwala na pokrycie najbardziej podstawowych potrzeb bytowych. Rodzina korzysta z pomocy...

I SA/Go 381/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-12-01

skarżącej (1.195,42 zł) oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego otrzymywanego przez skarżącą w celu sprawowania opieki nad mężem (520 zł)., W tak ustalonej sytuacji majątkowej...

I SA/Go 382/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-12-01

skarżącej (1.195,42 zł) oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego otrzymywanego przez skarżącą w celu sprawowania opieki nad mężem (520 zł)., W tak ustalonej sytuacji majątkowej...

I SPP/Go 82/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-09-11

ona specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 620 zł miesięcznie oraz zasiłki rodzinne w łącznej wysokości 317 zł. We wrześniu 2019 r. otrzymaa również jednorazowy zasiłek...
swojego wniosku podniosła, że nie posiada środków finansowych niezbędnych do opłacenia wpisu. Jest osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku. Nie posiada stałych źródeł...

III SA/Wa 946/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-12

matką. Matka skarżącej otrzymuje rentę rodzinną w wysokości ok. 1.300 zł., Do wniosku skarżąca załączyła decyzję o przyznaniu jej specjalnego zasiłku opiekuńczego...
2015 r. korzystała z zasiłków z MOPS-u. Aktualnie skarżąca utrzymuje się wyłącznie ze świadczenia opiekuńczego w wysokości 520 zł w związku koniecznością opieki nad chorą...

I SA/Lu 1280/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-05-18

) oraz usługi telefoniczne;, - kserokopię decyzji z dnia [...]. o przyznaniu matce przez Ośrodek Pomocy Społecznej w S. specjalnego zasiłku opiekuńczego;, - kserokopię decyzji...
oraz fakt, że chory ojciec ma zapewnioną opiekę w osobie żony, która pobiera z tego tytułu specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie [...]zł miesięcznie. W kontekście...

III SA/Wa 1727/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-31

w Ośrodku Pomocy Społecznej w sprawie ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego i rodzinnego. Na wniosku jako adres zamieszkania wskazał D., ul. [...], [...] Powyższy...

I FSK 166/18 - Wyrok NSA z 2021-09-23

prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego i rodzinnego. Na wniosku jako adres zamieszkania wskazał O.. Powyższy wniosek złożył i odebrał osobiście., Wniosek złożony...
Społecznej w sprawie ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego i rodzinnego złożony przez P. K. potwierdza nie tylko jego miejsce rezydencji podatkowej na terenie Polski...

I SA/Sz 92/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-03-30

28.08.2015 r. bez prawa do zasiłku;, 3. decyzję OSP z 10.04.2014 r. odmawiającą przyznania skarżącej specjalnego zasiłku opiekuńczego na [...];, 4. decyzję OSP w B z 3.12.2013...
, a od 05-11/2015 - jako fryzjerka na podstawie umowy zlecenia za wynagrodzeniem [...] zł brutto ([...] zł netto). Ponadto otrzymuje zasiłek rodzinny na [...] N., Skarżąca wskazała...
1   Następne >   3