Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło

II SA/Op 378/04 - Wyrok WSA w Opolu z 2005-10-06

jest uzasadniony zarzut zawyżenia wysokości renty planistycznej ze względu na niewłaściwe określenie wzrostu wartości nieruchomości spowodowane niezgodnym z przepisami...
poz. 717 ze zm.) stanowiącego formę tzw. renty planistycznej sprowadza się do konieczności uregulowania przez właściciela opłaty w razie łącznego wystąpienia dwóch...