Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 474/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-11-06

jej wartości albo stanowić podstawę do obligatoryjnego obciążenia tych osób opłatą, tzw. 'rentą planistyczną', w przypadku wzrostu jej wartości. W sprawie ustalenia...
okoliczności, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, wójt, burmistrz albo prezydent miasta ma obowiązek pobrania należnej jednorazowej opłaty - renty planistycznej...

II SA/Op 64/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-07-08

. Wskazując na analogiczny problem, który wystąpił w przypadku zasadności pobierania renty planistycznej, tzw. opłaty wynikającej z art. 36 ust 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r...