Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło

II SA/Wr 1542/01 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-02-23

tzw. renty planistycznej, sprowadza się do konieczności uregulowania przez właściciela jednorazowej opłaty, określonej - w stosunku procentowym do wzrostu wartości...
20 lipca 2000 r., doręczonym w dniu 26 lipca 2000 r. za pisemnym pokwitowaniem., Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy [...] z dnia [...], nr [...], dotyczy ustalenia renty...