Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gd 92/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-05-08

wyroku. Wyjaśnił też, że renta planistyczna za nieruchomości przekazane w formie darowizny osobom bliskim, nie jest przez organy ustalana od dnia 10 grudnia 2009 r. tj...
takie działanie spełnia kryteria wykonania przedmiotowego wyroku. Poza tym gmina nie pobiera opłaty planistycznej od dnia 9 grudnia 2009 roku, czyli od podjęcia uchwały...