Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Krajowa Rada Doradców Podatkowych X

II GSK 160/09 - Wyrok NSA z 2009-10-21

I instancji nie dopatrzył się także naruszenia prawa w ustaleniu zaskarżonej decyzji, iż skarżący nie spełnił wymogu wykonywania zawodowo czynności doradztwa podatkowego...
. Skarżący złożył wyjaśnienie wraz z zaświadczeniami o wykonywaniu obsługi prawnej czterech firmach. Sąd I instancji nie dopatrzył się naruszenia prawa w ustaleniu Rady...