Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

I SA/Sz 112/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-08-19

były tzw. 'pustymi fakturami', które miały na celu umożliwienie spółce cywilnej odliczenie wykazanego w nich podatku naliczonego., Takie stanowisko uzasadniają m.in.:, - spójne...
. puste faktury, za którymi nie było żadnych dostaw paliwa,, - zeznania jego kuzyna J. A., który przyznał, że jedynie firmował stanowisko prezesa spółki B. , natomiast...

III SA/Wa 1969/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-18

, a sporne faktury VAT nie potwierdzają rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Są to tzw. puste faktury i nie mogą stanowić podstawy zapisów w rejestrach nabyć VAT za 2014 r...
w okresie rozliczeniowym styczeń - sierpień 2014 roku z uwagi na rzekome 'puste faktury' od tego podmiotu rzekomo firmującego działalność innej osoby,, b) art. 88 ust. 3a pkt. 4...

I SA/Kr 231/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-08-06

nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych i były tzw. pustymi fakturami (art. 187 § 1 Ordynacji podatkowej)., W uzasadnieniu odwołujący podniósł, iż organy podatkowe...
. O. z których wynika, iż uczestniczył on w łańcuchu fikcyjnych dostaw towarów i wystawiał 'puste faktury', które weszły do obiegu prawnego, w tym także dla odwołującego., Zdaniem...

I SA/Rz 193/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-08-27

i niedokumentujące rzeczywistych zdarzeń (puste faktury). Rzekomi podwykonawcy nie pamiętali szczegółów dotyczących: zakresu usług oraz miejsca i czasu ich świadczenia...
R. S. i podatnik w pierwotnych zeznaniach potwierdzili, że niektóre faktury były 'puste'. R. S. zeznał, że faktury...

I SA/Lu 345/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-08-19

. Potwierdził tym samym zeznania składane w toku postępowania prowadzonego przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej co do 'kupowania' pustych faktur przywożonych przez kierowcę...
transakcje tylko na 4 stacjach paliw z 21 stacji P. wymienionych na pustych fakturach, przy czym dokumentujące je faktury miały numery odmienne od wymienionych przez organ...

I SA/Gd 1612/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-08-18

pieniądze. Z zeznań M.W. wynika, że faktycznie otrzymywał zapłatę gotówką, jednak przedmiotem transakcji nie był towar, ale wystawianie tzw. pustych faktur. Zeznał...
. Spółkę wystawione. L.W. wprowadzała do obrotu wyłącznie puste faktury, nie handlowała w rzeczywistości towarem. Decyzją z dnia 22 marca 2018r. Naczelnik Urzędu...

I SA/Łd 724/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-08-25

od strony materialnej, tj. stwierdzenie, że nie odzwierciedlają one rzeczywistego zdarzenia gospodarczego i stanowią de facto puste faktury kosztowe, a tym samym...
mamy do czynienia z pustymi fakturami sensu stricto. czyli jedynie samym dokumentem, któremu w rzeczywistości w ogóle nie towarzyszy transakcja w nim wskazana na tym etapie obrotu...

I SA/Łd 55/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-08-13

wystawiała puste faktury., Organy podatkowe poddając ocenie zebrany w sprawie materiał dowodowy oceniły rzeczone faktury jako nierzetelne, tj. niedokumentujące...
zdarzeń gospodarczych. Spółka ta - jak wynika z ww. decyzji - uczestniczyła w procederze polegającym na wprowadzeniu do obiegu gospodarczego fikcyjnych/pustych faktur...

I SA/Łd 723/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-08-25

., Jak ustalił organ I instancji, S. S. nie wykonywał w 2013 roku faktycznych robót budowlanych, tylko brał udział w procederze wystawiania pustych faktur VAT przez T. Ł.. Zdaniem...
określił obowiązek zapłaty podatku z tytułu wystawianych 'pustych faktur'., Organ odwoławczy podkreślił, iż dokonując rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie...

I SA/Łd 68/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-08-26

na zasadach ogólnych oraz zarejestrowała się jako podatnik w zakresie podatku VAT., Dalej organ wskazał, że podatnik wprowadził do obrotu prawnego 'puste faktury...
w oszustwie podatkowym polegającym na wprowadzeniu do obrotu gospodarczego 'pustych' faktur czyli takich, które nie dokumentują rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Zdaniem...
1   Następne >   +2   +5   +10   13