Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 1666/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-26

* - Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi, jeżeli miały...
o uznanie Kart Przekazania Odpadów, faktur VAT oraz oświadczeń osób przyjmujących odpady jako potwierdzenie poddania ich odzyskowi i recyklingowi, pozostaje w sprzeczności z art...