Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Po 743/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-01-19

. Przy wjeździe do parku po lewej stronie widział pozostałość po drzewie w wysokości 1,5 do 2 m, które zostało ścięte, a po ścięciu drzewo było puste i spróchniały...
i pytany, czy ma pozwolenie na wycinkę powiedział, żeby tylko je usunąć razem z korzeniami, wyrwać korzenie. Rozliczenie było comiesięczne. Były faktury na rozliczenie...

II SA/Po 595/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-02-02

KEO 22,04 Mg., Ponadto organ wskazał, iż stwierdzono również brak odpowiadających KPO względem okazanych faktur VAT: nr [...] z dnia [...].01.2019 r. dla odpadów o kodzie...
na rzecz P. Sp. z o.o.; nr [...] z dnia [...].07.2019 r. dla odpadów o kodzie 16 81 02 o masie 23,1 Mg wystawionej przez 'E. ' Sp. z o.o. na rzecz [...]Okazane faktury VAT...