Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 451/11 - Wyrok NSA z 2012-07-06

. Podczas przeprowadzonych oględzin stwierdzono 13 sztuk zdemontowanych samochodów osobowych (pustych karoserii) oraz 7 sztuk częściowo uszkodzonych samochodów. W trakcie...
. Skarżący nabywali samochody, głównie osobowe, w Wielkiej Brytanii za pośrednictwem internetowych portali aukcyjnych. Powyższe potwierdza 13 faktur wystawionych przez podmioty...