Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Bk 449/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-09-30

księgowych wystawianych przez wyłonionego wykonawcę tj. E. na rzecz M. w okresie od listopada 2011 r. do sierpnia 2012 r. oraz ujawnienia przedłożenia tzw. pustych faktur...
, podłoża i posadzki, tynki wewnętrzne, elewacja, malowanie, utwardzenie i zagospodarowanie terenu), których poniesienie potwierdzać miały faktury VAT i protokoły obioru...

I SA/Ol 125/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-07-30

do biura spółki były zamknięte, a pomieszczenia były puste., Według organu strona należytej nie zachowała staranności, gdyż nie zawiadomiła IZ o zmianie miejsca realizacji...
, że osiągnięcie przedmiotowego wskaźnika miały dokumentować umowy z kontrahentami lub faktury sprzedaży., Na potwierdzenie zakładanego wskaźnika rezultatu strona...

I SA/Ol 124/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-07-30

., że strona od ok. 6 miesięcy nie odbierała przesyłek pod adresem: '[...]', według oświadczenia listonosza, drzwi do biura spółki były zamknięte, a pomieszczenia były puste...
umowy z kontrahentami lub faktury sprzedaży., Na potwierdzenie zakładanego wskaźnika rezultatu strona przedłożyła w dniu 11 marca 2015 r. zestawienie nowych klientów...

I SA/Ol 122/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-07-30

były puste., Według organu strona należytej nie zachowała staranności, gdyż nie zawiadomiła IZ o zmianie miejsca realizacji projektu, jak również nie dokonała zmian w KRS...
informatycznymi typu B2B (zakładano 100 szt. Beneficjent zadeklarował, że osiągnięcie przedmiotowego wskaźnika miały dokumentować umowy z kontrahentami lub faktury sprzedaży...

I SA/Ol 121/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-07-30

nie odbierała przesyłek pod adresem: '[...]',według oświadczenia listonosza, drzwi do biura spółki były zamknięte, a pomieszczenia były puste., Według organu strona...
.). Beneficjent zadeklarował, że osiągnięcie przedmiotowego wskaźnika miały dokumentować umowy z kontrahentami lub faktury sprzedaży. Na potwierdzenie zakładanego...

I SA/Ol 123/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-07-30

nie odbierała przesyłek pod adresem '[...]', według oświadczenia listonosza, drzwi do biura spółki były zamknięte, a pomieszczenia były puste., Według organu strona należytej...
. Beneficjent zadeklarował, że osiągnięcie przedmiotowego wskaźnika miały dokumentować umowy z kontrahentami lub faktury sprzedaży. Na potwierdzenie zakładanego wskaźnika rezultatu...

V SA/Wa 419/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-28

- puste (brak kodu kraju pochodzenia)., Mając powyższe na uwadze Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa postanowieniem z dnia [...]lipca 2019 r. wszczął...
., a także do przedstawienia następujących zgłoszeń celnych wraz z załącznikami (faktury sprzedaży, świadectwa [...] wraz z listami ćwierci, dokumenty potwierdzające pochodzenie...