Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Gl 293/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-08-20

podatku akcyzowego i opłaty paliwowej nie określa obowiązku zapłaty podatku akcyzowego i opłaty paliwowej w przypadku tzw. 'pustych faktur' jak to ma miejsce w przypadku ustawy...
o podatku od towarów i usług (art. 108). Uznał, że skoro wystawca nie posiadając oleju napędowego wystawiał 'puste faktury', to oczywistym jest że nie mógł ich sprzedać...

III SA/Łd 604/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-11-13

w S. jako wystawca 'pustych' faktur. Zakup oleju napędowego Firma ta dokumentowała fakturami wystawionymi przez firmę D Sp. z o.o., której działalność polegała...
[...], która sprzedawała olej niewiadomego pochodzenia, od którego nie została zapłacona należna akcyza. Firma ta wykorzystywana była do wystawiania faktur...