Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Kr 1490/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-12-10

nie może dokonywać sprzedaży. Wobec tego całkowicie niezasadne są argumenty skarżącego, które w dodatku mogą świadczyć o wystawieniu tzw. pustej faktury VAT...
lipca 2012 r. oraz przesłała wymagane dokumenty, w tym kserokopię faktury VAT nr [...] wystawionej przez B Spółka jawna (dalej B Sp. j.). na rzecz strony oraz wypisu...

VII SA/Wa 121/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-24

za wezwanie holownika, skoro odjechał pusty; wskazała również na swoją trudną sytuację zdrowotną spowodowaną operacją, Sygn. akt VII SA/Wa 121/14 kolana, ciężką sytuację...
i załadowano pojazd na wózek do holowania, za co wystawiono fakturę - zgodnie z oświadczeniem organu pierwszej instancji zawartym w piśmie przewodnim z dnia 7 października 2013 r...

II SA/Bk 877/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-02-11

miał miejsce w dniu 22 marca 2013 r. Z analizy tego dokumentu wynika również, że powrót pustego pojazdu nie mógł się odbywać w dniu kontroli tj. 21 marca 2013 r...
określono na dzień 21 marca 2013 r. a rozładunku na dzień 22 marca 2013 r. Z analizy tego dokumentu wynika również, że powrót pustego pojazdu nie mógł się odbywać w dniu kontroli...

III SA/Kr 900/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-11-18

na potrzeby własne' winno być wpisane niezarobkowy przewóz rzeczy, natomiast pole 'rodzaj transportu 'winno być puste'., Pismem z dnia 18 maja 2011 r., nr [...] organ celny...
. wnioskodawca świadczył na terenie inwestycji realizowanej w P przez C 1 Sp. z o. o. S.K.A. 'usługę pompą do betonu', na którą wystawiona została faktura VAT...

III SA/Po 1812/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-07-10

[...] o nr rejestrze [...]. Pojazdem kierował Sz. K. zatrudniony w przedsiębiorstwie R. B. Kierowca prowadził pusty transport po rozładunku w ramach krajowego transportu...
'moje wynagrodzenie uzależnione jest od ilości przewiezionego ładunku tj. jakieś 8% od wartości przewiezionego ładunku (bądź faktur) nie znam dokładnego wyliczenia...