Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

VII SA/Wa 1228/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-23

ukarany mandatem w wysokości 100 zł, ale podniósł równocześnie, że jeżeli holownik zabierał inne auto, czyli nie miał pustego przebiegu, i cenę zapłacił inny użytkownik...
[...] sp. z o.o., kierowca wystawił fakturę zgodnie z umową z [...], wraz z załącznikiem w postaci listy wyjazdów celem usunięcia pojazdów, na których również widnieje...