Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Kr 734/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-09-17

, która mimo, iż pole pozostawało puste pozwalała na zamknięcie dokumentu elektronicznego z informacją o kompletności statusu zgłoszenia., Organ odwoławczy nie podzielił argumentacji...
niejednoznacznego oznaczenia tego pola i mylnej informacji systemowej, która mimo, że pole pozostało puste, pozwalało na zamknięcie dokumentu elektronicznego z informacją...

III SA/Wr 423/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-12-06

, nie był doskonały, tj. mimo że pole dotyczące tego numeru pozostawało puste, to jednak pozwalał on na zamknięcie dokumentu elektronicznego z informacją o kompletności statusu zgłoszenia...
, nie płacą należnych podatków oraz dokonują wyłudzeń nienależnych zwrotów, wykorzystując do tego wyłącznie sfałszowane dokumenty (faktury). Istnieje więc konieczność...

III SA/Wr 424/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-12-05

pozostawało puste, to jednak pozwalał on na zamknięcie dokumentu elektronicznego z informacją o kompletności statusu zgłoszenia. Według Sądu, argumentacja skarżącej zasługiwała...
nienależnych zwrotów, wykorzystując do tego wyłącznie sfałszowane dokumenty (faktury). Istnieje więc konieczność powiązania przepływu dokumentów oraz faktycznego przepływu...

III SA/Kr 654/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-12-20

dokumentu przewozowego towarzyszącego przewożonemu towarowi. W sprawie przewoźnik dokonał uzupełnienia zgłoszenia poprzez wpisanie w puste pole zapisu dokumenty z bazy paliw...
wyłudzeń nienależnych zwrotów, wykorzystując do tego wyłącznie sfałszowane dokumenty (faktury). Istnieje więc konieczność powiązania przepływu dokumentów oraz faktycznego...