Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II GSK 604/19 - Wyrok NSA z 2021-02-24

podczas kontroli. Przesłuchany w charakterze świadka kierowca M. B. przedstawił przebieg czynności załadunku towaru. Z treści zeznań wynika, że kierowca zostawiał puste...
listów przewozowych, WZ, uzyskania kopii faktury celem ustalenia kto zlecił przewóz. Tych dokumentów nie pozyskano. Poza tym umowa między spółką A. a C. nie nakłada...

III SA/Gl 561/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-01-28

w ww. zgłoszeniu kontrolujący stwierdzili, że pola przewidziane do uzupełnienia przez przewoźnika pozostały puste. Brak było także widocznej pozycji GPS przejazdu środka...
oraz dokonują wyłudzeń nienależnych zwrotów, wykorzystując do tego sfałszowane dokumenty (faktury). Istnieje więc konieczność powiązania przepływu dokumentów oraz faktycznego...