Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Po 129/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-03-15

transportu drogowego, gdyż jego rola ograniczała się jedynie do świadczenia samej usługi kierowania pojazdem. W fakturze nr 7/2010 wyodrębniono usługę kierowania...
kpa poprzez błędne przyjęcie, iż wykonywano transport drogowy podczas, gdy skontrolowano pusty pojazd prowadzony przez kierowcę M wykonującego swoją działalność...

VI SA/Wa 1886/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-14

transportu drogowego rzeczy, zaświadczenie, dowód rejestracyjny, dowód osobisty oraz fakturę VAT. Ponadto przesłuchano go w charakterze świadka., Kontrolowany pojazd...
z poleceniem swojego szefa. Przed załadunkiem pojazd był pusty i po załadunku nie był doładowywany do momentu kontroli. Po załadunku pojazd nie był ważony, gdyż na terenie...