Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

II OSK 2182/13 - Wyrok NSA z 2015-04-16

. PINB podpisał z B. 'P.' E. S., umowę na wykonanie tej ekspertyzy. Ekspertyza została dostarczona zleceniodawcy (PINB w Hajnówce) [...] września 2012r. wraz z fakturą...
na podstawie faktury wystawionej przez wykonawcę ekspertyzy. Ponadto wykonanie ekspertyzy, świadczącej (bez wątpliwości) o możliwości zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego...