Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

I SA/Gd 1270/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-01-20

(faktury, rachunki); należy bowiem - w szczególności, w przypadku zasygnalizowanych przez organ wątpliwości - dokonać sprawdzenia, czy otrzymane tytułem dotacji środki...
536,40 zł - wydatku dokonano w 2011 r.)., Poz. 3. Zakup energii, wody, ciepła - 19 dokumentów na kwotę 667,22 zł., Organ ocenił, że na dołączonych dokumentach i fakturach...

I SA/Gd 1271/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-01-20

. Zakup energii, wody, ciepła - 9 dokumentów na kwotę 825,02 zł., Organ ocenił, że na dołączonych dokumentach i fakturach wystawionych na 'A' brak jest adnotacji w jakiej...
, że na dołączonych dokumentach i fakturach wystawionych na 'A' brak jest adnotacji w jakiej części wydatek został poniesiony z udzielonej dotacji, płatności dokonywane...

I SA/Gd 1272/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-01-20

danego wydatku z daną Szkołą;, Poz. 3. Zakup energii, wody, ciepła - 9 dokumentów na kwotę 981,85 zł., Na dołączonych dokumentach i fakturach wystawionych na 'A' brak...
na kwotę 18.814,86 zł., Organ ocenił, że na dołączonych dokumentach i fakturach wystawionych na 'A' brak jest adnotacji w jakiej części wydatek został poniesiony z udzielonej...

I SA/Sz 1067/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-02-26

Faktura VAT nr [...] na kwotę [...] zł za zakup podręczników, zeszytów ćwiczeń. Szczegółowa analiza dokumentacji źródłowej przedstawionej w trakcie kontroli wykazała...
roku, do której zawarto aneks nr 1 w dniu 24 listopada 2011 roku. Wartość udzielonej dotacji wynosiła [...] zł., 2.1. Faktura VAT nr[...] , Faktura VAT nr[...] , Faktura VAT...