Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Kr 591/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-12-01

i nieracjonalny co więcej kwestionując ten wydatek de facto przyjął , że mamy do czynienia z tzw. pustą faktura nie mającą odzwierciedlenia w stanie rzeczywistym...
Pokontrolną z dnia 24 października 2013 r., nr [...]., W treści tej informacji zakwestionowano wydatki poniesione na podstawie faktury nr 2 z dnia 30 stycznia 2011 r. na kwotę...

V SA/Wa 776/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-20

przechowywania owoców i warzyw. W komorach znajdowały się zmagazynowane puste skrzyniopalety. Jedna komora była pusta. Zatwierdzony plan dochodzenia do uznania nie zawierał informacji...
z kontrolowaną atmosferą nie stwierdzono przechowywania owoców i warzyw. W komorach znajdowały się magazynowane puste skrzyniopalety. Jedna komora była pusta. Jednocześnie w trakcie...

V SA/Wa 3251/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-06

trenera szkolenia 'ABC Przedsiębiorczości w kwocie 1 620 zł, nr 3 - faktura nr [...] dotycząca usług szkoleniowych dla uczestników szkolenia 'Elementy rachunkowości...
i podatków w przedsiębiorczości' w kwocie 1 620 zł., nr 4 - faktura VAT nr [...] dotycząca usługi gastronomicznej - wyżywienie dla uczestników szkolenia 'ABC Przedsiębiorczości...