Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

I SA/Wr 989/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-12-03

pustych faktur mających potwierdzić dokonanie zakupu paliwa. Zeznał, że w początkowej fazie współpracy tj. w 2003 r. substancje sprzedawane następnie skarżącej nabywał...
, że W. S. działający w imieniu swojej żony był świadomym uczestnikiem procederu wystawiania pustych faktur legalizujących obrót paliwem niewiadomego pochodzenia. Tym samym...

I SA/Wr 990/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-12-03

działalność gospodarczą., W oparciu o te dowody ustalono, że latach 2006 i 2007 r. współpraca pomiędzy firmą skarżącej a firmą G. K. ograniczała się do wystawiania 'pustych faktur...
, że W. S. działający w imieniu swojej żony był świadomym uczestnikiem procederu wystawiania pustych faktur legalizujących obrót paliwem niewidomego pochodzenia. Tym samym...

I SA/Po 581/06 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2006-11-07

' potwierdzały, że firma ta zajmowała się wytwarzaniem fałszywych faktur sprzedaży oleju napędowego, a także przyjmowaniem tzw. 'pustych' faktur na zakup oleju opałowego i innych...
, a także przyjmowaniem tzw. 'pustych' faktur na zakup oleju opałowego i innych produktów ropopochodnych. Faktury VAT wystawione w 2003 roku pomiędzy w/w podmiotem nie odzwierciedlały...

I SA/Wr 127/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-05-28

. wystawiał na rzecz skarżącej 'puste faktury' lub tzw. 'faktury na koszty' nie odzwierciedlające żadnych transakcji. Ustalono, że biorąc udział we wskazanym procederze obrotu...
w 2003 r. zakupu paliwa w ilości kilku cystern, po czym dalsza współpraca ograniczała się jedynie do wystawiania pustych faktur. Wyjaśniał, że inicjatywa wystawiania...

I SA/Wr 128/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-05-28

postepownia karnego przyznał, że w 2005 r. wystawiał na rzecz skarżącej 'puste faktury' lub tzw. 'faktury na koszty' nie odzwierciedlające żadnych transakcji. Ustalono...
, należąca do jednej z firm Państwa S., dokonała w 2003 r. zakupu paliwa w ilości kilku cystern, po czym dalsza współpraca ograniczała się jedynie do wystawiania pustych faktur...

I SA/Po 648/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-01-07

i był sprzedawcą paliwa, którego ilości i rodzaj odpowiadały wielkościom wykazanym w 'pustych' fakturach. Tym samym stwierdzono, że wprowadzone do obrotu paliwa ciekłe były wyrobami...
dotyczące norm jakościowych poszczególnych partii paliw. Z kolei M. J. - Prezes Zarządu Spółki [B] w swoim zeznaniu stwierdził jednoznacznie, że wystawiał 'puste' faktury...

III SA/Po 103/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-05-13

, w których przedstawił okoliczności, w jakich odbywało się wystawianie 'pustych' faktur, sposób ich doręczania oraz metody ustalania prowizji dla niego z tego tytułu...
. i zaproponował mu, iż może wystawiać dla niego 'puste faktury bez fizycznej rzeczywistej sprzedaży towaru na olej napędowy'. Faktury wystawiał osobiście, w obecności T...

III SA/Po 3/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-09-05

, w szczególności wyjaśnień podejrzanych i zeznań świadków, ustalono, że spółka A prowadziła działalność polegającą na wystawianiu 'pustych' faktur, co szczegółowo opisali w składanych...
paliwem - nie dokonywała zakupu i nie sprzedawała paliwa, a wystawione faktury były fakturami 'pustymi' i nie dokumentowały faktycznie przeprowadzonych transakcji zakupu...

I SA/Ol 608/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-10-09

pomiędzy ww. podmiotami były jedynie 'puste' faktury pozorujące obrót olejem napędowym pochodzącym z niewiadomego źródła, który trafiał bezpośrednio do odbiorców Spółki C...
gospodarczym posługiwała się 'pustymi fakturami' wystawionymi przez Spółkę C, ale, jak podniosła, nie dysponowała i nie dokonywała obrotu ilościami paliwa wskazanymi...

I SA/Ol 726/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-12-20

'puste' faktury, w związku z czym nie powstał u niej obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży określony w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT. Określił natomiast spółce obowiązek...
oraz ewidencjonowała w księgach podatkowych 'puste' faktury - nie znajdujące pokrycia w towarze, a po drugie, wprowadzała do obrotu gospodarczego paliwa z pominięciem...
1   Następne >   +2   +5   +10   100