Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrow X

II SA/Go 951/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-01-31

się do tego pouczenia. W związku z powyższym, stronie skarżącej przysługuje prawo do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wezwania organu do usunięcia naruszenia...
organu do usunięcia naruszenia prawa, o którym mowa w art. 52 § 3 p.p.s.a., jest terminem prawa procesowego i podlega przywróceniu (por. wyrok NSA z dnia 14 marca 2011 r...