Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej X

IV SO/Gl 48/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-11-17

Administracyjnego w Opolu od orzekania w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wr 47/13 w kwestii wniosku Z. R. o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu p o s t a n...
a w i a odmówić przywrócenia terminu do wniesienia sprzeciwu. Postanowieniem z dnia 7 maja 2014 r. referendarz sądowy odmówił przyznania Z. R. prawa pomocy w zakresie obejmującym...

IV SO/Gl 48/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-07-10

Administracyjnego w Opolu od orzekania w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wr 47/13 w kwestii wniosku Z. R. o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu p o s t a n a w i a odrzucić...
wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu. Postanowieniem z dnia 7 maja 2014 r. referendarz sądowy odmówił przyznania Z. R. prawa pomocy w zakresie obejmującym...

I OZ 776/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-21

o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia w sprawie z wniosku Z. R. o wyłączenie sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu oraz sędziów Wojewódzkiego...
2014 r. wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia tego środka prawnego. W zażaleniu wskazał, że do uchybienia terminu do wniesienia zażalenia doszło...

I OZ 775/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-21

przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia w sprawie z wniosku Z. R. o wyłączenie sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu oraz sędziów Wojewódzkiego Sądu...
. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach odmówił przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia podnosząc, że do uchybienia terminu doszło z wyłącznej winy skarżącego. Z. R...

I OZ 774/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-21

przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia w sprawie z wniosku Z. R. o wyłączenie sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu oraz sędziów Wojewódzkiego Sądu...
o przywrócenie terminu do wniesienia tego środka prawnego. W zażaleniu stwierdził, że do uchybienia terminu doszło bez jego winy, gdyż podobnie jak Sąd ma prawo do zachowania...

I OZ 768/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-21

o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia w sprawie z wniosku Z. R. o wyłączenie sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu oraz sędziów Wojewódzkiego...
z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia tego środka prawnego. W zażaleniu wskazał, że do uchybienia terminu do wniesienia zażalenia doszło bez jego winy...

I OZ 773/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-21

o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu w sprawie z wniosku Z. R. o wyłączenie sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu oraz sędziów Wojewódzkiego...
z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia tego środka prawnego. W uzasadnieniu wniosku wskazał, że do uchybienia terminu do wniesienia sprzeciwu doszło bez jego winy...

III SAB/Kr 31/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-10-02

niejawnym wniosku D. R. - V. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi D. R. - V. na bezczynność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej...
w przedmiocie niewykonania decyzji postanawia: przywrócić skarżącej D. R. - V. termin do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...

II SAB/Bk 46/06 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-08-21

.), po rozpoznaniu w dniu 21 sierpnia 2008 roku na posiedzeniu niejawnym wniosku K. M. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia w sprawie ze skargi K. M...
. na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Z. w przedmiocie kontraktu socjalnego p o s t a n a w i a: przywrócić K. M. termin do wniesienia zażalenia. Sygnatura...

II SAB/Bk 45/06 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-02-17

2009r. na posiedzeniu niejawnym wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi K.M....
na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Z. w przedmiocie pomocy społecznej p o s t a n a w i a oddalić wniosek skarżącego o przywrócenie terminu...
1   Następne >   +2   6