Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Ol 900/06 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2006-12-21

Nadzoru Budowlanego z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie rozbiórki pawilonów handlowych - przywrócenia terminu do wniesienia odwołania - oddala skargę. WSA/wyr.1...
- sentencja wyroku Postanowieniem z dnia '[...]'września 2006r. Nr '[...]' Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego po rozpatrzeniu wniosku L. K. o przywrócenie terminu...

II SA/Ol 776/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-06-24

2016 r. wniosku spółki A o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi i przywrócenia terminu do wniesienia skargi w sprawie...
. odmówić przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi, 2. odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. W dniu 28...

I SA/Ol 386/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-03-31

na posiedzeniu niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 25 czerwca 2013 r., sygn...
. akt I SA/Ol 386/13, o odrzuceniu wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi T.T. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia...

I SA/Ol 385/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-03-31

na posiedzeniu niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 25 czerwca 2013 r., sygn...
. akt I SA/Ol 385/13, o odrzuceniu wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi T.T. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia...

I SA/Ol 217/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-09-08

Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia załączników do wniosku...
bez rozpoznania. Pismo doręczone zostało w dniu 14 października 2010r., W dniu 29 października 2010r. do organu wpłynął wniosek strony o przywrócenie terminu do usunięcie braków...

II SA/Ol 313/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-12-15

niejawnym wniosku L. O. o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi Parku Krajobrazowego na decyzję Samorządowego Kolegium...
. do Sądu wpłynęło zażalenie L. O. na postanowienie z dnia 13 lipca 2016 r. W zażaleniu zawarto wniosek o przywrócenie terminu do złożenia jedenastu odpisów skargi kasacyjnej...

I SA/Ol 470/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-11-03

Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 lipca 2022r., nr 6/2022 w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie...
Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury (dalej jako IZ, Zarząd, organ) na lata 2007-2013 odmówił przywrócenia terminu do wniesienia wniosku...

II SA/Ol 79/06 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-02-08

niejawnym sprawy z wniosku D. D. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi D. D. na decyzję Samorządowego...
z wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia skargi. Jednakże postanowieniem z dnia 11 maja 2006r. (Sygn. akt II SA/Ol 79/06) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie...

I SA/Ol 334/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-07-26

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia '[...]', '[...]' w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania I. uchyla zaskarżone postanowienie ; II...
Izby Administracji Skarbowej z dnia '[...]' r. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania., Z uzasadnienia poddanego kontroli Sądu rozstrzygnięcia...

II SA/Ol 139/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-04-23

Odwoławczego w O. z dnia ..., nr ... w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji o warunkach zabudowy oddala skargę. K.K. (dalej również jako strona...
przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji obejmującej rozbudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100