Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Narodowego Banku Polskiego X

VI SA/Wa 734/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-10

decyzją z dnia [...] lutego 2012 r., na podstawie art. 8 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178 ze zm.) i art. 138 § 1 pkt 1 w zw...
o wszczęciu postępowania, naruszenie art. 8 ust. 2 Prawa dewizowego przez jego zastosowanie, podczas gdy przepis ten odnosi się do udzielania zezwoleń indywidualnych...