Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Minister Spraw Zagranicznych X

IV SA/Wa 898/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-09-13

i zabudowy terenu dla inwestycji budowlanej polegającej na realizacji budynków mieszkalnych - wielorodzinnych., Wobec braku reakcji ze strony Burmistrza, w dniu 21 marca 2005...
. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie przewidują tego rodzaju przedmiotów zaskarżenia., Wskazać jedynie należy, iż wyczerpanie przez stronę trybu...