Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

II SAB/Ke 58/16 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-12-21

. Z. na bezczynność Starosty w przedmiocie przeniesienia uprawnień wynikających z pozwolenia na budowę oddala skargę. We wniosku z dnia [...] A. i M. Z. wnieśli o przeniesienie...
na ich rzecz decyzji - pozwolenia na budowę wydanego dla M. P., dotyczącego budowy budynku mieszkalnego wraz z wewnętrznymi instalacjami na działce nr ew. [..] i [...] położonych...

II SA/Ke 305/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-06-13

budowlany i udzielającej dla E. J. pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego (kategorii I), wraz z wewnętrznymi instalacjami, na działkach Nr 306/2 i Nr 307 położonych...
., znak: AB-7351/612/10, zatwierdził projekt budowlany i udzielił dla E. J. pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wraz z wewnętrznymi instalacjami...

II SA/Ke 930/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-02-06

w dniu 26 stycznia 2006 r. sprawy ze skargi E. i M. małż. K. na decyzję Wojewody z dnia [...] numer [...] w przedmiocie : pozwolenia na budowę I. uchyla zaskarżoną...
., S. B., B.C., J. C., K. M., D.M. uchylił decyzję Starosty z dnia [...] nr [...] zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą E. i M. K. pozwolenia na budowę...

II SA/Ke 209/22 - Wyrok WSA w Kielcach z 2022-07-27

[...] znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę. oddala skargę. Decyzją...
z [...] Wojewoda [...] utrzymał w mocy decyzjęs nr [...] Starosty [...] z [...] umarzającą postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę...

II SA/Ke 267/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-07-27

z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie zmiany decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę oddala skargę. Wojewoda decyzją...
z [...] Prezydent Miasta odmówił zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę obejmującego zmianę decyzji ostatecznej z [...]. W dniu 18 listopada 2016 r. PINB...

II SA/Ke 544/22 - Wyrok WSA w Kielcach z 2023-01-11

zawartych we wniosku, wydał decyzję z [...], zezwalającą stronie na usunięcie 11 szt. drzew rosnących na działce nr ewid. [...] pod warunkiem uzyskania pozwolenia na budowę...
, w terminie 12 miesięcy od uzyskania pozwolenia na budowę., W dniu 28.02.2022 r. pracownicy organu I instancji stwierdzili, że z działki nr ewid. [...] usunięto wszystkie...

II SA/Ke 78/22 - Wyrok WSA w Kielcach z 2022-03-30

zachodniej i około 21,0 m do działki nr ewid.[...] po stronie wschodniej. Podczas kontroli inwestorzy okazali decyzję o pozwoleniu na budowę Starosty [...] z dnia 27 kwietnia 2010...
. decyzji o pozwoleniu na budowę, przy czym w trakcie jego budowy dokonał zmian w zakresie usytuowania tego budynku na działce, jego wymiarów zewnętrznych i zmianie kształtu...

II SA/Ke 381/22 - Wyrok WSA w Kielcach z 2022-09-20

[...] zawiesił z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę z [...] stycznia 2011 r., do czasu zakończenia postępowania w sprawie...
odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia powyższej decyzji o pozwoleniu na budowę, która obecnie, w związku z wniesioną skargą kasacyjną, toczy...

II SA/Ke 489/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-10-16

w sprawie zakończonej własną ostateczną decyzją z [...], zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 7...
odwoławczy podał, że Prezydent Miasta decyzją z [...] zatwierdził projekt budowlany i udzielił spółce [...] Sp. z o. o Sp. K. w K. pozwolenia na budowę dwóch budynków...

II SA/Ke 335/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-09-13

Wojewody z dnia 4 stycznia 2017r. znak: [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję...
i udzielającą '[...] ' Sp. z o.o. w W. pozwolenia na budowę antenowej konstrukcji wsporczej o wysokości 18 m wraz z instalacją radiokomunikacyjną złożoną z trzech anten...
1   Następne >   +2   +5   +10   100