Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

II SA/Go 492/23 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2023-11-08

architektoniczno - budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. zasądza od Wojewody [...] na rzecz strony skarżącej I. S. i Z. S. - wspólników...
: [...] Prezydent Miasta zatwierdził projekt budowlany i udzielił Z. i I.S. wspólnikom spółki cywilnej ,,S' pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami...

II SA/Go 620/23 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2023-11-30

dwustanowiskowego - na terenie działki nr [...] (zrealizowanej na podstawie pozwolenia na budowę udzielonym przez Prezydenta Miasta z dnia [...] czerwca 2021 r...
budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także poinformowano, że wymienione...

II SA/Go 628/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-03-16

[...] r., nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Starosty...
o pozwolenie na budowę z dnia [...].02.2020 r., Starosta zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę dla L. spółka jawna, dla inwestycji polegającej...

II SA/Go 638/22 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-12-29

architektoniczno-budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. zasądza od Wojewody na rzecz skarżących I.S. i Z.S. wspólników S Sp. Cywilna...
budowlany i udzielił Z. i I.S. pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, przeznaczonego do realizacji na działkach o nr [...] położonych...

I SA/Go 487/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-02-15

nr [...] o udzieleniu pozwolenia na budowę wydanej w dniu [...].06.2005 r. oraz decyzje o pozwoleniu na budowę dla działek: nr [...]., W wezwaniu tym organ pouczył skarżącą...
nr [...] nie jest objęta pozwoleniem na budowę (decyzja nr [...] z dnia [...].06.2005 r.). Na ww. działce planowana jest budowa przydomowej oczyszczalni ścieków...

I SA/Go 148/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-06-15

działki wydane zostało pozwolenie na budowę., Organ ustalił również, że zgodnie z aktem notarialnym Repertorium A nr [...] z dnia [...] marca 2015 r. T.T. darowała swojemu...
. nr [...], zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, który to budynek nie został odebrany do użytkowania i ujawniony w księdze wieczystej. Organ podkreślił...

II SA/Go 980/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-03-22

na decyzję Wojewody z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę I. uchyla zaskarżoną decyzję...
decyzję Starosty z dnia [...] czerwca 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowalnego oraz udzielenia F Spółce z o.o. pozwolenia na budowę...

II SA/Go 987/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-01-25

na decyzję Wojewody z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę I. uchyla zaskarżoną decyzję...
decyzję Starosty z dnia [...] czerwca 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowalnego oraz udzielenia F Spółce z o.o. pozwolenia na budowę elektrowni...

II SA/Go 981/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-01-25

na decyzję Wojewody z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę I. uchyla zaskarżoną decyzję...
Starosty z dnia [...] czerwca 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowalnego oraz udzielenia F Spółce z o.o. pozwolenia na budowę elektrowni...

II SA/Go 215/06 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-12-13

ze skargi R.D. na decyzję Wojewody z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na budowę oddala skargę Decyzją nr [...] z dnia...
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku P. i U.U., Starosta uchylił decyzję o pozwoleniu na budowę znak: [...] z dnia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100